Du er her:

Yacht

Fender Marine samarbeider med Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og tilbyr forsikringer til medlemmene forbundet gjennom forsikringsordningen Norske Sjø som administreres og driftes av Fender Marine.  Norske Sjø er en forsikringsordning for privatbåter. Les mer her: www.norskesjo.no

For båter som faller utenom Norske Sjø, enten de er for store, for verdifulle eller er i kommersielt bruk eller eie, tilbys det forsikringsdekning med konkurransedyktige priser og betingelser gjennom Fender Marine.

Forsikringer som tilbys gjennom Fender Marine kan være:

  • Kasko
  • P&I
  • Tredjemannsansvar / Rettslig ansvar
  • Ulykkesforsikring for hele besetningen
  • Rettshjelp
  • Kostnader til losji og hjemreise dersom båter er ubeboelig etter skade