Sjøforsikring

Sjøforsikring er et felles begrep for alle marine forsikringer. Fender Marine bruker uttrykket som en samlebetegnelse for produktene som gjelder kaskoprodukter for skip og kommersielle båter og naturlige tilleggsdekninger.  

Forsikring for båter og skip skreddersys etter behov for å sørge for den nødvendige trygghet. Kaskoprodukter dekker skader på skip og totaltap og sammen med valgfrie tilleggsdekninger leveres et komplett produkt ut til våre kunder.

Fender Marine bruker vilkår som er standardisert i markedet. Ved å bruke etablerte vilkår bidrar det til en bedre oversikt for våre kunder dersom skaden skulle skje, samtidig som selskapet har en tradisjonsrik og etablert ordning å støtte seg til ved oppgjør. Dette gjør at begge parter skal oppleve trygghet.

Fender Marine forsikrer alt i fra havgående skip til små privatbåter, fiskebåter, arbeidsbåter, lektere , lasteskip og supplyskip.

Spekteret som Fender Marine kan levere av marine produkter er et resultat av å være Coverholder for Lloyd’s - verdens største forsikringsmarked.  Med gode fullmakter og korte kommunikasjonslinjer og unike sammensetninger av produkter ser våre samarbeidspartnere at Fender Marine kan levere alle typer marine forsikringer til svært konkurransedyktige priser.