Sjøforsikring

Sjøforsikring

Fender Marine tilbyr forsikring for flåter av fartøy såvel som til enkelt fartøy.
Vi har vilkår som er standardisert i markedet, med priser som er svært konkurransedyktige.
Meglere, firma og privatpersoner forstår hva det vil si å bruke Fender Marine når de opplever vår gode service, hurtige svar og fokus på langsiktige kundeforhold.

Nyttig informasjon

Nyttige dokumenter

Kontaktskjema

Skade melder du her
Fylles ut dersom forsikring gjelder for et firma