Du er her:

P&I

RaetsMarine Insurance B.V. ble etablert i 1993 og er i dag en av de ledende i verden på «fixed premium P&I» og Charterers’ Liability. Eiere av mindre og spesialiserte skip tilbys en sikker, fleksibel og pålitelig Protection & Indemnity forsikring.

Selskapet eies av Amlin og tegner sin forretning med Lloyds’ sikkerhet. Hele verden betjenes for å tjene våre kunders interesser i de operasjoner som forsikres. Og hver  kunde er viktig for oss, uansett størrelse eller spesialisering.


Vi vet hva fartøy eiere trenger mest fra deres forsikring - stabile premier, tilpasningsdyktige dekninger og en rask, sympatisk respons på skadekrav. Vi har mange års erfaring med alle våre skipstyper, og vi forstår forsikrings behovene til dem som driver dem. Vi kan mindre skip. Vi liker å jobbe med eiere og deres foretrukne mellomledd. Vi setter pris på den viktige rollen som utføres av forsikringsformidlere og behovet for å tilby det beste produktet for sine kunder .


 Vår forsikring kan omfatte :

 Standard P & I:
• Lasteansvar
• Kollisjonsansvar
• Ansvar for skade på eller tap av eiendeler
• Person risiko, inkludert mannskap, passasjerer
• Forurensningsansvar
• Slepe ansvar
• Vrakfjerning ansvar.

Tilleggsdekning,
• kontraktsfestet vrakfjerningsansvar
• utvidet slepeansvar
• forpliktelser som måtte oppstå etter erstatninger og kontrakter
• ansvar i forbindelse med en berging eller vrakfjerning
• spesialiserte operasjoner med farer som oppstår ved aktiviteter som mudring, kabellegging og pæling.

pluss
• Ulykkeforsikring og
• Rettshjelp

For ytterligere informasjon om alle våre forsikringen dekker, ta kontakt med en av våre ansatte: